Ngành nông nghiệp một số tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long đánh...